Turun ratapiha

Kulttuuri- ja elämyspainotteinen keskustakehityshanke,
arkeen ja juhlaan

530

530 miljoonan euron investointi

175 000

175 000 kerrosalaneliötä tilaa

4-5

Miljoonaa kävijää vuosittain

v. 2023

Valmis vuonna 2023

Missä mennään

Arkkitehtuurikutsukilpailu pidetty 15.5.- 14.9.2018. Voittajaksi ja hankkeen arkkitehtikumppaniksi valikoitui PES-Arkkitehdit kilpailutyöllä ”Luoto”.

Rakentaminen voidaan aloittaa arviolta syksyllä 2020. Kehitysvaihe rahoitetaan yksityisten rahoituskumppaneiden avulla, kehitysvaiheen rahoitussopimukset allekirjoitettiin keväällä 2018.

Hankkeen asemakaavaluonnos hyväksyttiin Turun kaupungin ympäristölautakunnassa 24.4.2018.

Turun Ratapiha -hankkeen kehitysyhtiö, Turun kaupunki ja maanomistaja VR-Yhtymä solmivat kumppanuussopimuksen 11.12.2017 edistämään yhteisiä päämääriä Turun Ratapiha -hankkeen toteuttamisen suhteen.

Hankkeen sisältö

Pääosin yksityisellä investointirahalla rahoitettu Turun Ratapiha -hanke monipuolistaa osaltaan Turun kaupunkikeskustan tapahtuma-, kulttuuri- ja elämystarjontaa ja lisää sen vetovoimaisuutta ja yhdistää ratapiha-alueen erottamia kaupunginosia toisiinsa.

Elävä kaupunkikeskus tarvitsee ajanmukaiset puitteet elämää rikastuttavien kulttuuri-, viihde- ja liikuntapalvelujen tuottamiseen, työpaikkoja, keskusta-asumista sekä kaupunkilaisten ympärivuotisen olohuoneen.

Turun strategian mukaista toimintaa

Turun kaupungin tavoitteena Turun strategialla 2029 sekä keskustavisiolla 2050 on parantaa ympärivuotista Turun houkuttelevuutta ja julkisia kaupunkitiloja, yhtenäistää keskustan toiminnallisuutta sekä varmistaa vilkkaan kulttuurielämän ja vireän tapahtumatoiminnan edellytykset keskustatilassa ympärivuotisesti.

Keskustavisio 2050 tavoittelee keskustan asukas- ja työpaikkamäärien kasvua ja palauttaa usko Turun keskustaan kannattavana investointikohteena. Ratapiha-hanke tukee kaupungin tavoitteita tiiviin palvelurakentamisen avulla.

ELÄMYS

n. 10 000 k-m2

Kaupungit ja niiden elämyksellinen sisältö ovat suurin matkustamisen syy, joten Turun Ratapiha -hankkeessa panostetaan elämystoimintojen sekä vetovoimatekijöiden ympärivuotiseen kasvattamiseen Turussa. Elämyskeskus sisältää perhematkailua tukevan teemapuiston, aktiviteettiparkin sekä muita elämysaktiviteetteja.

Olemme kiinnostuneita kuulemaan ehdotuksia elämystoimintojen sisältöön.

ARKI

n. 10 000 k-m2

Kulttuuripäiväkoti, päivittäistavarakauppa sekä muut arjen palvelut tuovat Ratapihan ja lähialueen asukkaille merkittävän palveluinfrastruktuurin ja helppouden saman katon alta.

KULTTUURI

n. 10 000 k-m2

Hankkeen suunnittelussa panostetaan ympärivuotisiin kulttuurin tiloihin keskustan läheisyyteen, kuten teatteri-, elokuvateatteri- sekä näyttelytiloihin ja kansalaistoriin. Jokainen turkulainen voi olla oman kaupunkikulttuurin tuottaja, sillä emme tuo valmiita ratkaisuja, vaan hankkeen kulttuuritilat suunnitellaan arvostaen ja kuunnellen Turun kaupungin kulttuurillisia erityispiirteitä.

LIIKUNTA

n. 12 000 k-m2

Monipuoliset arkiliikunnan mahdollisuudet keskustassa kuntosalien, oheisharjoittelutilojen, liikuntatapahtumien sekä harrastetilojen muodossa ovat kuntalaisille merkittävä hyvinvoinnin lähde. Kiipeilyä, pallopelejä, harjoitusjäitä, seuratoimijoille harrastetiloja sekä muita liikunnan tiloja.

TAPAHTUMAT

n. 25 000 k-m2

Keskustaan sijoittuva uusi monitoimiareena sekä mittavat tapahtumatilat mahdollistavat diversiteetiltään laajan mahdollisuuden erilaisille tapahtumille  ympärivuotisesti. Yritys- ja konferenssitapahtumat, jääkiekko-ottelut, e-urheilun ja urheilun tapahtumat, gaalat, konsertit ja perhetapahtumat, messut sekä näyttelyt tuodaan uudella konseptilla sinne, missä ihmiset liikkuvat luonnostaan.

PALVELUT

n. 7 000 k-m2

Kahvilat, ravintolat ja muut Turun Ratapiha -hankkeen palvelut täydentävät alueen toimintoja. Palvelutarjonta suunnitellaan palvelemaan eri kaupunkilaisryhmiä lähes ympärivuorokautisesti sekä -vuotisesti.

NUORET JA SENIORIT

n. 1 000 k-m2

ME-talon sijoittuminen senior-palvelujen ohella tuo Ratapihalle mahdollisuuden olla ikädiversiteetiltään ainutlaatuinen kohtaamispaikka Turussa. Toimintojen tavoitteena on ehkäistä voimakasta segregaatiota Turussa.

TYÖ

n. 23 000 k-m2

Toimistotilaa ja co-working tilaa alueelle rakennetaan kysynnän mukaan vaiheistaen. Alueen sijainti mahdollistaa työntekijöille työskentelypaikan mittavan palveluverkoston läheisyydessä sekä työnantajalle kilpailuedun sijainnin, palvelujen ja ympäristön suhteen.

MAJOITUS

n. 8 000 k-m2

Ratapihan majoituskapasiteetti sisältää hotelli- ja hostellitoiminnot, jotka palvelevat tapahtumakävijöiden, kulttuuri- ja elämysvieraiden ja muiden matkailijoiden tarpeita. Monipuolinen majoituskapasiteetti mahdollistaa monipuolisten asiakasryhmien palvelemisen pitkällä tähtäimellä.

ASUMINEN

n. 70 000 k-m2

Ratapihan alueelle kulttuuri- ja elämyskeskuksen viereen nousee asuntoja lähes 1100 uudelle asukkaalle, joille Ratapiha tarjoaa merkittävän arjen palveluiden sekä liikunnan ja kulttuurin palvelut.

Mitä haetaan?

Globaalisti kaupungit kasvavat sisäänpäin ja toimivat alustoina erilaisille kaupunkilaisten toiminnoille, joka houkuttelee yritykset sijoittumaan sinne, missä on lahjakkaita ja luovia ihmisiä. Ratapiha-hankkeen yhtenä tavoitteena on nostaa Turun kaupungin profiilia, autonomiaa itsenäisenä matkailukohteena, kiinnostavuutta ja vetovoimaisuutta, tukea hallittua kaupungistumista tiiviillä palvelurakenteella keskustaan sekä tuoda laajalla diversiteetillä kiinnostavia palveluja jokaisen käyttöön.

Oletko kiinnostunut kuulemaan hankkeen etenemisestä, kommentoimaan arkkitehtuuria tai edustat alueesta kiinnostunutta operaattoria? Olethan meihin yhteydessä, vastaamme mielellämme kaikkiin hanketta koskeviin kysymyksiin. Kaupunkilaisten ja yritysten osallisuus kaupunkikehittämiseen ja Turun Ratapiha -hankkeen sisällön muodostumiseen on Turun kaupungin elinkaaren kannalta merkityksellistä.

Projektin johtaja

Ilkka kilpimaa
ilkka.kilpimaa@gmail.com

Konsepti ja tilavuokraus

Tytti Hast
040 0683 363
tytti.hast@gsp.fi

OTA YHTEYTTÄ TAI JÄTÄ PALAUTETTA

Kaavakuva alueesta

Sijainti kartalla

Turun Ratapiha