Turun ratapiha

Tapahtuma- ja elämyspainotteinen keskustakehityshanke

240

  240 miljoonan euron kokonaisinvestointi (ilman asuntoja)

90 000

90 000 kerrosalaneliötä            (ilman asuntoja)

5-6

Miljoonaa kävijää vuosittain

v. 2026

Valmis vuonna 2025

Missä mennään

Areena

Ratapihan alueelle suunnitellaan monipuolista elämys- ja tapahtumakeskittymää sekä elämyksellisyyttä tukevia palveluita ja asumista yhteistyössä Turun Ratapihan Kehitys Oy:n ja VR-Yhtymä Oy:n kanssa arkkitehtikilpailussa voittaneen Luoto ehdotuksen pohjalta. Hankeen tavoitteena on lisää keskustan vetovoimaa ja se kytkeytyy osaksi kaupunkikeskustan kehittämiseen kärkihanketta ja Keskustavisio 2050:tä.

Hankkeen asemakaava on nähtävillä 11.10.2021 – 9.11.2021 välisenä aikana, aikataulun mukainen asemakaavan hyväksyminen maaliskuussa 2022 ja asemakaavan voimaantulo toukokuussa 2022.

Hankkeen sisältö

Pääosin yksityisellä investointirahalla rahoitettu Turun Ratapiha -hanke monipuolistaa osaltaan Turun kaupunkikeskustan tapahtuma-, kulttuuri- ja elämystarjontaa ja lisää sen vetovoimaisuutta ja yhdistää ratapiha-alueen erottamia kaupunginosia toisiinsa.

Elävä kaupunkikeskus tarvitsee ajanmukaiset puitteet elämää rikastuttavien kulttuuri-, viihde- ja liikuntapalvelujen tuottamiseen, työpaikkoja, keskusta-asumista sekä kaupunkilaisten ympärivuotisen olohuoneen.

Turun strategian mukaista toimintaa

Turun kaupungin tavoitteena Turun strategialla 2029 sekä keskustavisiolla 2050 on parantaa ympärivuotista Turun houkuttelevuutta ja julkisia kaupunkitiloja, yhtenäistää keskustan toiminnallisuutta sekä varmistaa vilkkaan kulttuurielämän ja vireän tapahtumatoiminnan edellytykset keskustatilassa ympärivuotisesti.

Keskustavisio 2050 tavoittelee keskustan asukas- ja työpaikkamäärien kasvua ja palauttaa usko Turun keskustaan kannattavana investointikohteena. Ratapiha-hanke tukee kaupungin tavoitteita tiiviin palvelurakentamisen avulla.

ELÄMYS

n. 5 000 k-m2

Kaupungit ja niiden elämyksellinen sisältö ovat suurin matkustamisen syy, joten Turun Ratapiha -hankkeessa panostetaan elämystoimintojen sekä vetovoimatekijöiden ympärivuotiseen kasvattamiseen Turussa. Elämyskeskus sisältää digitaalisen elämyskeskuksen sekä Suomessa tuntemattoman aktiivista elämää tukevan elämysaktiviteetin.

ARKI  JA PALVELUT

n. 12 000 k-m2

Päivittäistavarakauppa sekä muut arjen palvelut tuovat Ratapihan ja lähialueen asukkaille merkittävän palveluinfrastruktuurin ja helppouden saman katon alta.

Kahvilat, ravintolat ja muut Turun Ratapiha -hankkeen palvelut täydentävät alueen toimintoja. Palvelutarjonta suunnitellaan palvelemaan eri kaupunkilaisryhmiä lähes ympärivuorokautisesti sekä -vuotisesti.

PYSÄKÖINTI

n. 20 000 k-m2

Toimintojen sujuvaa käyttöä tukemaan tuodaan hankkeen toimintoja palveleva pysäköintilaitos, josta paikan varaaminen ja lipunostaminen suunnitellaan mahdollisimman asiakasystävälliseksi.

LIIKUNTA

n. 10 000 k-m2

Monipuoliset arkiliikunnan mahdollisuudet keskustassa kuntosalien, oheisharjoittelutilojen, liikuntatapahtumien sekä harrastetilojen muodossa ovat kuntalaisille merkittävä hyvinvoinnin lähde. Kiipeilyä, pallopelejä, padelia sekä muita liikunnan tiloja.

TAPAHTUMA-AREENA

n. 26 000 k-m2

Keskustaan sijoittuva uusi monitoimiareena sekä mittavat tapahtumatilat mahdollistavat diversiteetiltään laajan mahdollisuuden erilaisille tapahtumille  ympärivuotisesti. Yritys- ja konferenssitapahtumat, jääkiekko-ottelut, e-urheilun ja urheilun tapahtumat, gaalat, konsertit ja perhetapahtumat, messut sekä näyttelyt tuodaan uudella konseptilla sinne, missä ihmiset liikkuvat luonnostaan.

TOIMITILAT

n. 30 000 k-m2

Toimistotilaa ja co-working tilaa alueelle rakennetaan areenan kylkeen, hotellin läheisyyteen. Alueen sijainti mahdollistaa työntekijöille työskentelypaikan mittavan palveluverkoston läheisyydessä sekä työnantajalle kilpailuedun sijainnin, palvelujen ja ympäristön suhteen.

MAJOITUS

n. 9 500 k-m2

Ratapihan majoituskapasiteetti sisältää korkeatasoita hotellitoimintaa, joka palvelee tapahtumakävijöiden, kulttuuri- ja elämysvieraiden ja muiden matkailijoiden tarpeita. Monipuolinen majoituskapasiteetti mahdollistaa monipuolisten asiakasryhmien palvelemisen pitkällä tähtäimellä.

ASUMINEN

n. 70 000 k-m2

Ratapihan alueelle kulttuuri- ja elämyskeskuksen viereen nousee asuntoja lähes 1100 uudelle asukkaalle, joille Ratapiha tarjoaa merkittävän arjen palveluiden sekä liikunnan ja kulttuurin palvelut.

Mitä haetaan?

Globaalisti kaupungit kasvavat sisäänpäin ja toimivat alustoina erilaisille kaupunkilaisten toiminnoille, joka houkuttelee yritykset sijoittumaan sinne, missä on lahjakkaita ja luovia ihmisiä. Ratapiha-hankkeen yhtenä tavoitteena on nostaa Turun kaupungin profiilia, autonomiaa itsenäisenä matkailukohteena, kiinnostavuutta ja vetovoimaisuutta, tukea hallittua kaupungistumista tiiviillä palvelurakenteella keskustaan sekä tuoda laajalla diversiteetillä kiinnostavia palveluja jokaisen käyttöön.

Oletko kiinnostunut kuulemaan hankkeen etenemisestä, kommentoimaan arkkitehtuuria tai edustat alueesta kiinnostunutta operaattoria? Olethan meihin yhteydessä, vastaamme mielellämme kaikkiin hanketta koskeviin kysymyksiin. Kaupunkilaisten ja yritysten osallisuus kaupunkikehittämiseen ja Turun Ratapiha -hankkeen sisällön muodostumiseen on Turun kaupungin elinkaaren kannalta merkityksellistä.

Projektin johtaja

Jouni Alho
jouni.alho@sepos.fi

Konsepti ja tilavuokraus

Minna Manninen
+358 50 556 9274
minna.manninen@gsp.fi

OTA YHTEYTTÄ TAI JÄTÄ PALAUTETTA

    Kaavakuva alueesta

    Sijainti kartalla

    Turun Ratapiha