Turun Ratapihan uuden kaupunginosan ja siihen linkittyvän elämys- ja tapahtumakeskuksen suunnittelu on täydessä vauhdissa korona-ajan tuoman tauon jälkeen. Turun Ratapihan Kehitys Oy:n, Turun kaupungin ja VR-Yhtymän välistä kumppanuussopimusta on jatkettu vuoden 2023 kesäkuulle, jotta Ratapihan toteuttamista voidaan jatkaa täysipainoisesti. Turun Ratapihan Kehitys Oy:n uuden hallituksen työlistalla on tällä hetkellä muun muassa hankkeen rahoituksen varmistaminen ja aiemmin solmittujen vuokralaisten esisopimusten vahvistaminen. Päivittäistavarakaupasta on tehty esisopimus Keskon kanssa.

Turun Ratapihan Kehitys Oy on päässyt uuden hallituksen myötä jatkamaan täysipainoisesti Logomon kupeeseen suunnitellun kaupunginosan suunnittelua. Olennainen sysäys suunnittelun jatkolle saatiin aiemmin kuluvana vuonna, kun Turun kaupunginvaltuusto myönsi yksimielisesti vuoden lisäaikaa Turun ratapihahankkeen kumppanuussopimukselle.

Turun kaupungin, VR-Yhtymän ja Turun Ratapihan Kehitys Oy:n välinen sopimus on voimassa 30.6.2023 saakka. Sopimus mahdollistaa Ratapihan alueen kaavoituksen ja kehittämisen täydentämisen sekä antaa kehitysyhtiölle jatkoaikaa kerätä riittävä rahoitus, jolla se voi ostaa konepajan ja lähialueet VR-Yhtymältä.

Turun Ratapihan Kehitys Oy:ta luotsaa eteenpäin uusi hallitus, jonka puheenjohtajana toimii Ilkka Kilpimaa. Hänen lisäkseen hallitukseen kuuluvat kansanedustaja Saara-Sofia Sirén, Logomon toimitusjohtaja Päivi Rytsä, HC TPS Hockey Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kai Koskinen ja Saku Koivu.

Elämyksiä ja aktiviteetteja

Turun Ratapihan Kehitys Oy:n tavoitteena on kehittää Turun ratapiha-aluetta ja laajemmin koko Turun keskustaa luomalla Logomon läheisyyteen uudenlainen elämyksiä täynnä oleva kaupunginosa. Vuoden 2018 suunnittelukilpailun voittanut Luoto-ehdotus ohjaa edelleen alueen kehittämistä.

– Kriisi Euroopassa on tuonut haasteensa myös Turun Ratapiha -suunnitelmaan. Rakentamisen ja energian ennennäkemätön kustannusten nousu on pakottanut meidät miettimään ratkaisuja, joilla rakennetaan vähemmän ja saavutetaan enemmän. Onneksi Ratapiha-hankkeen tarve on säilynyt, ellei jopa lisääntynyt, ja upeaa suunnitelmaa saadaan yhä edistää, kertoo Ilkka Kilpimaa.

Turun ratapihan tiloista on jo tehty lukuisia esisopimuksia. Urheilu- ja tapahtumakäyttöön soveltuvasta monitoimiareenasta suunnitellaan HC TPS:n kotikenttää, mutta lisäksi sopimuksia on solmittu monien liikunta-alan yritysten kanssa. Ratapihan käyttäjille on luvassa aktiivisia hetkiä muun muassa padelin, kiipeilyn, kuntosaliharjoittelun ja sisä-beachvolleyn parissa.

Uusi kaupunginosa palveluineen

Turun Ratapihan uuteen kaupunginosaan on rakentumassa noin tuhat asuntoa vuosien 2025–2030 aikana, joten sujuvaan arkeen kaivataan myös peruspalveluita. Esisopimukset on solmittu muun muassa päiväkotitoimijan kanssa, ja kuluttajille tärkeästä päivittäistavarakaupasta on tehty esisopimus Kesko Oyj:n kanssa.

– Kesko näkee Ratapiha-hankkeen edistymisen tärkeänä ja kiinnostavana myös alueen kaupallisen kehityksen näkökulmasta. Hanke edistää ja kasvattaa kiinnostavalla tavalla niin päivittäistavarakaupan kuin foodservice-hankkeiden mahdollisuuksia tulevaisuudessa, kommentoi Keskon Lounais-Suomen aluejohtaja Lauri Inna.